Het marionetten KabinetWe worden door de overheid bedrogen en vernederd. Dat is schokkend en veel mensen raken zo al hun zekerheden kwijt. Oplichters gaan identiek te werk; eerst je vertrouwen winnen door quasi vriendschappelijkheid, om je vervolgens te belazeren. Van vadertje staat verwacht je geen meedogenloze bedriegerij, en toch is dit wat ons sinds half maart overkomt. De overheid had zich tot die tijd niet erg om onze gezondheid bekommerd. Geneeskrachtige kruiden verbieden, slechte kwaliteit van voedsel in supermarkten toestaan. De immens wrede behandeling van dieren in de intensieve veehouderij mag ook. Een gehalveerde insectenpopulatie vanwege het jarenlange gebruik van landbouwgif en zo verder. En dan, als een blikseminslag half maart dit jaar, raakt ze diep begaan met onze gezondheid en welzijn.

Hun maatregelen  en 'zalvende' tv toespraken veroorzaken wanhoop. Steeds meer mensen raken ontgoocheld en depressief door wat hen dagelijks overkomt. Ik was een paar dagen geleden op zoek naar vloerbedekking en kwam zoveel agressie tegen. Er werd wel een keer of zes heftig vermanend op me gereageerd. Ik kan het ze niet aanrekenen, zij zijn evenzeer de weg kwijt. Polarisatie wordt doelbewust aangemoedigd (verraad je buren). Hoe meer gedesoriënteerd, des te meer manipuleerbaar. Strategieën om de menselijkheid* te vernietigen heeft een lange geschiedenis. En nu zijn we getuige van weer zo'n heftige confrontatie. Het is erop of eronder. We voelen ons verlamd, machteloos en onthutst tegenover zoveel schaamteloos onrecht. Het kwade is duidelijk aan de winnende hand, want vrijwel iedereen, tot in de hoogste regionen van de maatschappelijke orde, doet wat er door een 'onzichtbare' macht wordt gedicteerd. Onzichtbaar alleen wanneer je er geen kennis van wilt nemen.

Vergelijkbaar met de ramp 9/11. Feitelijk een absurd verhaal dat 2 vliegtuigen een gebouw rechtstandig kunnen laten instorten. Hoe groter de leugen, des te groter de aanname. Eigenlijk te bizar voor woorden dat wij nu , met alle informatie tot onze beschikking, emotioneel teruggrijpen naar een archaïsche staat van zijn; de massapsychose. Het is juist nu van het grootste belang om het kwade tegen te houden. We worden dagelijks geïndoctrineerd met corona fake nieuws door een kabinet met naadloos volgzame omroepbazen. En uit lafheid, geestelijke inertie en infantiliteit, nemen we keer op keer hun mentale uitwerpselen in. Help papa mama ... ze doen het weer.

Wat is er mis met een complot, dwars of vrij denker? Waarom leest een mainstream volger niets? Autonoom denken wordt als een achterlijk paranoïde stoornis weggezet. Terwijl het willoos volgen van het covid syndicaat juist een mentale retardatie suggereert. Wat als we zouden zien dat we volledig geregisseerd worden, en ons gedrag zeer voorspelbaar is? Zoiets als wakker worden uit een coma. Vanuit een donkere massa psychotische toestand -waarin we ons momenteel bevinden- elkaar herkennen en bevestigen in onze autonomie en geestelijke kracht. Beseffend dat wij ons geenszins ondergeschikt hoeven te maken aan valse autoriteiten. Vanuit de overtuiging dat deze slechts dienend kan zijn, en anders volstrekt onrechtmatig is. Het geschetste toekomstbeeld kritisch onderzoeken; is dit wat ik voor mijn kinderen en kleinkinderen wens? Is vooruitgang hetzelfde als verandering? Ik wil helemaal geen voortdurende verandering, en ervaar dat als zwaar negatief. De wereld moet zo stabiel als mogelijk zijn, opdat wij ons vrij kunnen bewegen en niet dagelijks, geparalyseerd door angst disfunctioneren.

Er is zoveel informatie beschikbaar, welke overtuigend en verifieerbaar de waanzin beschrijft waarin we gegijzeld zijn. Daar hoeven we elkaar verder niet mee te vervelen. De vraag is wat ten grondslag ligt aan de diverse reacties van mensen op wat hen overkomt. Met als enig doel dat we elkaar op het diepste niveau zullen her-kennen, en van daaruit de gezamenlijke kracht genereren om het kwade terug in zijn hol te krijgen. Deze zelfbenoemde übermenschen putten hun kracht uitsluitend uit samenwerking, en wij kunnen ze met hun eigen wapens verslaan. Laten we elkaar onvoorwaardelijk steunen, de gezamenlijkheid als ultieme kracht koesteren en zo onze meningsverschillen overstijgen.

We hebben een gemeenschappelijke vijand, welke we alleen samen kunnen verslaan. Dit is niet covid-19, maar een noodwet, 1.5 meter afstand, surveillance app, onderwijs en werk op afstand, mondkapjes, et cetera. Allemaal oefeningen en methodes om de ontmenselijking te bevorderen. Het borende denken als het kwaad, die het hart -ons gevoelsleven- wil vernietigen. Als we niet ophouden mee te gaan in het valse beeld dat techniek (het denken) ons vooruit helpt, zal wat nu gaande is de ondergang van onze menselijkheid worden. De uitkomst van een vergaande geestelijke luiheid. Deze overwin je door je energie niet langer te verspillen in je zoektocht naar het onderscheid (verstand als goddelijke rechter), maar in tegendeel naar dat wat je verbindt met de ander, bij wie je kan zijn die je bent en voelt.

Na de progressieve geest van de jaren 60/70 ontstond de immorele uitverkoop van het gemeenschappelijk bezit, en daarmee de gemeenschapszin. Privaat eigendom werd de nieuwe standaard (van wie hebben mensen de wereld gekocht?). Het sociale en verbindende moest hoe dan ook met alle middelen bestreden worden. Het IK, dat wat mij onderscheid, het beste wapen op het slagveld van de existentiële levensangst. Het verdienmodel(de roofzucht) werd en wordt nog steeds gepropageerd als het onveranderlijk betrouwbare ijkpunt voor een weldadig gezond en rijk leven. In combinatie met de technologische vooruitgang zijn we beland in de surreële wereld van de onmensen. Zij die materieel almachtig zijn geworden door hun pathologische bezitsdrang, en daarmee het grootste deel van de mensheid laten creperen. Zolang we deze massaverkrachting haar gang laten gaan, zal de menselijkheid stagneren en wellicht uitsterven. Is dat wat je mee wilt initiëren?

* de menselijkheid kun je ook beschouwen als het vrouwelijk principe, dat wat leven voortbrengt en draagt. Deze verbindende energie is in zekere zin sterk verwant aan de aarde, die ook moeder wordt genoemd. Het mannelijk principe, als dwangmatig conceptuele daadkracht, is verworden tot een kankergezwel met steeds verder woekerende uitzaaiingen.